შიდა სივრცისთვის განკუთვნილი გადასაადგილებელი ციფრული ეკრანი

იდეალური გადაწყვეტაა გამვლელებისთვის ყურადღების მისაპყრობად.

შიდა სივრცისთვის განკუთვნილი გადასაადგილებელი ციფრული ეკრანი, რეკლამის, აქციების და ინფორმაციის საჩვენებლად თანამედროვე და დინამიური გადაწყვეტაა. ეს ინოვაციური დაფა აერთიანებს ტრადიციულ ,,სიგნალებს“ უახლეს ციფრულ ტექნოლოგიებში. ეს ,,სიგნალები“ საშუალებას აძლევს ბიზნესს მიიპყროს მაღალი ,,ტრაფიკის“ ადგილებში პოტენციური მომხმარებლის ყურადღება. პორტატული დიზაინი აძლიერებს მოქნილობას, რაც მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს ეკრანი მაქსიმალური ხილვადობისა და ეფექტურობისთვის სტრატეგიულ ადგილას განათავსონ.
img